Minőségpolitika

A Társaság vezetése a vevői megelégedettséget tükröző, kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok megteremtésére törekszik, ennek érdekében általános minőségcéljait az alábbiakban határozza meg:

  • A cég szakmai hírneve biztosítsa partnereink tartós bizalmának elnyerését, minőségképességünk és versenyképességünk megőrzését, javítását.
  • Szolgáltatásunk műszaki és minőségi paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése jelentsen megbízható alapot a vevői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.
  • Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány követelményeinek megfelelően alakítsuk, illetve folyamatosan fejlesszük.

A Társaság vezetése évente konkrét minőségcélokat határoz meg és tesz közzé. Célkitűzéseink teljesítése minden alkalmazottunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük. Ehhez biztosítjuk

  • a beosztásukkal, feladataikkal kapcsolatos elvárások megismerését,
  • szakmai fejlődésük lehetőségét.

A minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését és ellenőrzését, a rendszeres minőségügyi képzést, a jogszabályok betartását és betartatását kiemelt vezetői feladatnak tekintjük.

Minőségfilozófiánk:

  • a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó a minőségirányítási munkában,
  • minden munkatársunk felelős a maga által végzett munka minőségéért,
  • a vevői megelégedettség munkánk legfontosabb mérőszáma, melyet folyamataink, szolgáltatásunk folyamatos fejlesztésével kívánunk mind magasabb színvonalra emelni,
  • a hibák észlelése helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjuk.

 

Tóth Béla

ügyvezető