Szerzői jogok

Copyright / Trademark

Szerzői jogok és szerzői jogi képviselő

Az e-BOne Tanácsadó Kft tiszteletben tartja mások a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és kéri, hogy felhasználói is tegyenek így. Bizonyos körülmények felmerülése esetén az e-BOne Tanácsadó Kft-nak jogában áll, hogy saját belátása szerint megszüntesse a mások ilyen jogait sértő vagy egyéb módon áthágó felhasználók hozzáférését/fiókját. Ha úgy érzi, hogy anyagait a szerzői jogi előírásokat megsértve másolták le, vagy jogait bármilyen más módon megsértették, kérjük, adja meg az e-BOne Tanácsadó Kft szerzői jogi képviselője részére az alábbi információkat:

  1. a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
  2. a megsértett szerzői jogvédelem alatt álló munka, illetve a jogtulajdonos jogait egyéb módon sértő anyag leírása;
  3. a jogsértő anyag elhelyezkedésének meghatározása a webhelyen;
  4. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
  5. nyilatkozat az Ön részéről arra nézve, hogy jóhiszemű meggyőződése szerint a vitatott használatot a szerző jog tulajdonosa, annak képviselője illetve a törvények nem engedélyezik;
  6. nyilatkozat az Ön részéről arra nézve, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában szavatolja az értesítés fenti információinak pontosságát és azt, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa illetve a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy.

Az e-BOne Tanácsadó Kft szerzői jogi képviselője a jelen webhelyen elkövetett szerzői jogsértésekkel kapcsolatos bejelentésére:

copyrights{kukac}e-bone.hu

e-BOne Tanácsadó Kft – fontos jogi nyilatkozatok és információk

Általános felelősségkizárás

Az e-BOne Tanácsadó Kft nem vállal felelősséget a jelen webhelyen igénybe vett valamely szolgáltatásban (a továbbiakban „Szolgáltatás”) található, azon keresztül terített, ott hivatkozott, onnan letöltött vagy ott elért bármely információ, tartalom vagy reklám (a továbbiakban együttesen „Anyagok”) pontosságáért illetve megbízhatóságáért, sem a Szolgáltatással együtt vagy azzal kapcsolatban vagy valamely reklám vagy egyéb információ illetve ajánlat eredményeképpen megjelenített, megvásárolt vagy megszerzett bármely termék, információ vagy egyéb anyagok (a továbbiakban „Termékek”) minőségéért. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy kizárólag saját kockázatára használja fel az Anyagokat. Az e-BOne Tanácsadó Kft fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint és mindennemű kötelezettségvállalás nélkül továbbfejlessze a Szolgáltatás vagy az Anyagok bármely részét, valamint kijavítsa vagy pótolja a bennük azonosított hibákat illetve kihagyásokat.

AZ e-BOne Tanácsadó Kft EREDETI FORMÁJUKBAN BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE A SZOLGÁLTATÁST ÉS AZ ANYAGOKAT, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA, SZAVATOSSÁG VAGY JÓTÁLLÁS VÁLLALÁSA NÉLKÜL – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT IS A SZOLGÁLTATÁS VAGY BÁRMELY ANYAG ILLETVE TERMÉK VONATKOZÁSÁBAN. AZ e-BOne Tanácsadó Kft SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL AZOKÉRT A KÖZVETETT, KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A SZOLGÁLTATÁSSAL, AZ ANYAGOKKAL VAGY A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN MERÜLNEK FEL, ÉS PÉLDÁS (BÜNTETÕ) KÁRTÉRÍTÉSSEL SEM TARTOZIK ILYEN ESETEKBEN.

Az e-BOne Tanácsadó Kft kéri felhasználóit, hogy tanúsítsanak kellő körültekintést és óvatosságot, amikor jelen webhelyről kiindulva böngésznek az interneten.

Az e-BOne Tanácsadó Kft nem vállal felelősséget a jelen webhelyen hivatkozott webhelyek vagy Anyagok tartalmának ellenőrzéséért, ennélfogva nem vonható felelősségre a címjegyzékben illetve az Anyagokban felsorolt webhelyek anyagának pontosságáért, törvényességéért, valamint szerzői jognak megfelelő és jó ízlést nem sértő tartalmáért.

Az e-BOne Tanácsadó Kft tiszteletben tartja mások jogait (a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat is beleértve), és kéri, hogy felhasználói is tegyenek így. Bizonyos körülmények felmerülése esetén az e-BOne Tanácsadó Kft -nek jogában áll, hogy saját belátása szerint megszüntesse a mások ilyen jogait sértő vagy egyéb módon áthágó felhasználók fiókját.

Ha úgy érzi, hogy anyagait a szerzői jogi előírásokat megsértve másolták le, kérjük, kövesse az oldal tetején található leírásban foglaltakat.

Kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat!

Iránymutatás az SAP védjegyek használatával kapcsolatban

Világszerte ügyfelek ezrei ismerik fel és választják az SAP megoldásait a cég kiváló minőségű szoftvertermékeket és szolgáltatásokat jelölő védjegyei és szolgáltatásnevei alapján. E védjegyek és szolgáltatásnevek (a továbbiakban együttesen „védjegyek”) nélkül az ügyfelek nem tudnák megkülönböztetni az SAP megoldásait más vállalatok termékeitől, és nem tudnák rögtön azonosítani az SAP védjegyei által képviselt kiváló minőséget. Az SAP és leányvállalatai által használt védjegyek védelme ezért kritikus fontosságú.

A védjegyek használatával kapcsolatban az alábbi webhelyek szolgálnak tájékoztatással:

Az SAP védjegyei és megoldásainak nevei

A védjegyek rendeltetésszerű használata

Tovább védjegyhasználati információk harmadik felek részére

Ha az SAP védjegyeinek használatára vonatkozó irányelvek elolvasása után kérdése van a használattal kapcsolatban, kérjük, küldje el azt a trademarks{kukac}sap.com címre. Az SAP minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz a kérdések megválaszolására. A kérdések nagy tömege miatt azonban a válaszadás több hetet is igénybe vehet. A válasz megérkezéséig a használatot minden szempontból az SAP Védjegyhasználati Irányelvei szabályozzák.

Marketinganyagok tervezése

Ha Ön fejlesztő, partner, ügyfél vagy egyéb harmadik fél, mindig használja saját egyedi dizájnját a marketinganyagok megtervezéséhez és elkészítéséhez. Az e-BOne Tanácsadó Kft dizájnjának másolása és az e-BOne Tanácsadó Kft dizájn-elemeinek felhasználása tilos.

Iránymutatás a szerzői jogvédelem alatt álló e-BOne – anyagok használatáról

Az e-BOne Tanácsadó Kft -től származó eredeti szövegek, képek, képernyőkivágások és egyéb anyagok használatához az e-BOne Tanácsadó Kft jóváhagyása szükséges. Az ilyen anyagok használatakor – az érintett bekezdés alatt vagy lábjegyzetben – az e-BOne Tanácsadó Kft szerzői jogára is hivatkozni kell, a következőképpen:

“© e-BOne Tanácsadó Kft (évszám). Minden jog fenntartva.”

Felhívjuk figyelmét, hogy az e-BOne Tanácsadó Kft fotóinak felhasználása csak az e-BOne Tanácsadó Kft céljaira engedélyezett. Harmadik fél nem használhatja a fotókat saját kommunikációs anyagaiban.

e-BOne Tanácsadó Kft szerzői jogi és védjegyinformációk

© Copyright 2008 e-BOne Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva.

Az e-BOne Tanácsadó Kft kifejezett engedélye nélkül tilos jelen kiadványt vagy annak bármely részét bármilyen formában illetve bármilyen célból reprodukálni vagy továbbítani. A szövegben szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Az e-BOne Tanácsadó Kft és partnerei által forgalmazott szoftvertermékek némelyike más szoftverszállítók által fejlesztett szoftverkomponenst is tartalmaz.

Az Apple, iPhone, iPad, iTunes, MAC, MAC OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, a Windows, az Excel, az Outlook és a PowerPoint a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

Az IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower és a PowerPC az IBM Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Oracle az Oracle Corporation bejegyzett védjegye.

A UNIX, az X/Open, az OSF/1 és a Motif az Open Group bejegyzett védjegyei.

A Citrix, az ICA, a Program Neighborhood, a MetaFrame, a WinFrame, a VideoFrame és a MultiWin a Citrix Systems Inc. védjegyei.

A HTML, az XML, a XHTML és a W3C a W3C (World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology) védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Java a Sun Microsystems Inc. bejegyzett védjegye.

A JavaScript a Sun Microsystems Inc. bejegyzett védjegye, amelynek használata a Netscape által kifejlesztett és alkalmazott technológiák licencmegállapodása keretében történik.

A MaxDB a svédországi MySQL AB védjegye.

Az SAP, az R/3, a mySAP, a mySAP.com, az xApps, az xApp, az SAP NetWeaver, a Duet, a PartnerEdge és a dokumentumban szereplő többi SAP-termék és -szolgáltatás, valamint a kapcsolódó logók az SAP AG Németországban és más országokban nyilvántartásba vett védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A szövegben előforduló többi termék- és szolgáltatásnév a jogtulajdonos vállalatok védjegye. A dokumentumban hivatkozott adatok tájékoztató jellegűek. A termékspecifikációk eltérhetnek az egyes országokban. Az anyagok tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható. Az anyagokat az e-BOne Tanácsadó Kft kizárólag tájékoztatás céljából készítette, így azok nem minősülnek semmilyen garanciavállalásnak. Az e-BOne Tanácsadó Kft nem vállal felelősséget az anyagok esetleges hibáiért vagy szövegkihagyásaiért. Az e-BOne Tanácsadó Kft termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként.

Szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések, bejelenések esetén kérjük forduljon munkatársunkhoz.