Elektronikus számlázás

Integrált elektronikus számlázási lehetőség

Egyre több vállalkozás esetében felmerül az elektronikus számlázással kapcsolatos igény. Elektronikus számla kiállítására két módszer alkalmazható. Az egyik az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott PDF alapú bizonylat, a másik az EDI (elektronikus adatcsere) alapú módszer.

Az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott hitelesített dokumentumok használata egyre inkább teret nyer Magyarországon is. Ezen dokumentum kategóriák fókuszában a számlázás kiemelt szerepet kap, hiszen az elektronikus számlázás az érintett szereplők mindegyikének előnyöket biztosít.

A BX eDoc+, az SAP Business One kiegészítése, ami lehetőséget biztosít felhasználóinak, hogy mind nem minősített (fokozott biztonságú, joghatása: írásbeliség), mind minősített elektronikus aláírással (ami teljes bizonyítóerejű magánokirattal egyenértékű joghatással bír) és időbélyegzővel ellátott számlát bocsássanak ki és azokat hiteles elektronikus bizonylat formájában őrizzék meg.

A lassú és nagy adminisztrációs terhet jelentő papíralapú számlázás elektronikus formába való átültetésével az SAP Business One felhasználók tetemes mennyiségű időt, energiát, munkát és költséget takaríthatnak meg évente.

Vállalkozását szolgáló előnyök

A BX eDoc+ segítségével csökken a papír, a nyomtatási, a posta, a tárolási, archiválási költség, illetve a postai kézbesítéssel járó időveszteség.

Számlázás egy gombnyomásra

Az SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszerből néhány kattintással előállítja az elektronikus számlákat, felgyorsítva ezzel a folyamatokat, ami végső soron a vevők magasabb szintű kiszolgálását eredményezi.

Biztonságosabb bizonylat megőrzés

A törvényi előírások szerint 8-10 évig kell megőrizni minden számviteli bizonylatot. Az elektronikusan előállított, majd időbélyeggel ellátott számla a joghatásnak megfelelő módon tárolódik az SAP Business One rendszerben, melyről automatikusan különböző szintű mentés készül. Szemben a papíralapú megőrzéssel a számla bizonylata nem tűnhet és nem amortizálódhat el.

Egyszerűbb, gyorsabb visszakeresés

Nincs szükség a papír alapú számlák közötti keresgélésre! A BX eDoc+ kiegészítő modul használatával egy gombnyomással visszakeresheti az adott számlát.

Költség megtakarítás

Nincs szükség a számlák papíralapú nyomtatására, postázására és a másolatok tárolására, melyekre tetemes összegeket költenek el.

Munkaerő-kímélő megoldás

Csökkenti az adminisztrációs terheket és a hibalehetőségeket, hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Környezetkímélő megoldás

A BX eDoc+ használatával a cég papírfogyasztása jelentősen csökken, támogatva ezzel a környezettudatos működés megvalósítását.

Verseny előny – beszállítói motiváció

A számlázási folyamatok és azok átfutási idejének jelentős felgyorsulása és pontossá válása miatt a beszállítók még a vitatott tételek esetén is a fizetési határidőn belül juthatnak jogos követeléseikhez.

Bőséges pályázati források

Az elektronikus számlázási megoldások bevezetésére számos pályázati lehetőség indult és indul az elkövetkezendő években. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a támogatott tevékenységek között nevesítve is szerepel az elektronikus számlázás, mint kiemelt célterület.

APEH által is támogatott

Adójogi oldalról a korábban megszokott papíralapú rendszerrel egyenértékű megoldás, a hiteles elektronikus számla formátumára vonatkozó APEH szabályozásnak teljes mértékben megfelel.

Mi kell a BX eDoc+ használatához?

 • SAP Business One integrált vállalatirányítási rendszer
 • Nem minősített (fokozott biztonságú), vagy minősített tanúsítvány (elektronikus aláíráshoz)
 • Időbélyeg, intelligens chipkártya (BALE), kártyaolvasó

Termékünk kialakításánál teljes körű megoldásra törekedtünk, így mindezt egy csomagban, integráltan kínáljuk felhasználóinknak.

Háttér, kérdések, válaszok

Mik az elektronikus számla befogadásának feltételei?

Az Áfa törvényben foglaltak alapján az elektronikus számla kibocsátását megelőzően nincs szükség a vevővel, megrendelővel történt előzetes egyeztetésre.

Mik az elektronikus számlázás és bizonylatmegőrzés informatikai feltételei?

 • Aláíró tanúsítvány
 • Minősített időbélyeg
 • Rendszeres mentés
 • Internet kapcsolat

Vannak e jövőbeni bővítési lehetőségek?

Célunk, hogy a BX eDoc+ technológiai hátterét felhasználva, mihamarabb kiterjesszük funkcionalitását, hogy az SAP Business One felhasználók minél több elektronikus dokumentum kategóriában, területen tudják használni a hiteles elektronikus aláírást.

Tervezett területek:

 • szerződések hitelesítése, befogadása,
 • megrendelések, visszaigazolások kezelése,
 • levelezések hitelesítése.

Mi az aláíró tanúsítvány?

Az elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás keretében a NetLock tanúsítványkiadási szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek mind fokozott biztonságú, mind minősített szinten. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok az írásbeliség, míg a minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus állományok a teljes bizonyítóerejű magánokirati joghatással bírnak. A NetLock Kft. a négy hazai hitelesítési szolgáltató egyike, biztosítja a BX eDoc+ modul működtetéséhez szükséges tanúsítványt.

Mi az a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE)?

Az “aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardvereszköz, melynek segítségével az aláíró az aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza”. Szakértő csapatunk a BX eDoc+ modul kifejlesztésével tette lehetővé az SBO felhasználók számára a hiteles és biztonságos elektronikus hitelesítést.

Mitől lesz egy aláírás hiteles?

A minősített aláírás fogalmát az EU elektronikus aláírásról szóló direktívája tette először széles körben ismertté, majd az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényvonatkozó rendelkezései alapján elfogadottá tette az ott alkalmazott értelmezést.

 • Az aláírást létrehozó tanúsítvány nyilvántartásba vett hitelesítés-szolgáltatótól származik
 • A kibocsátó hitelesítés-szolgáltatót a vonatkozó szabályozásban megjelölt hatóság (hazánkban: Nemzeti Hírközlési Hatóság) nyilvántartásba vette
 • A hitelesítés-szolgáltató által kiadott tanúsítványhoz tartozó ún. tanúsítványlánc teljes és érvényes
 • Az aláírást létrehozó tanúsítvány érvényes volt az aláírás pillanatában

Mit jelent az, hogy nem minősített elektronikus aláírás”?

Fokozott biztonságú dokumentumok hitelesítése (aláírása), joghatása: írásbeliség.

Mit jelent az, hogy minősített elektronikus aláírás”?

Minősített elektronikus aláírással hitelesített (aláírt) dokumentum teljes bizonyítóerejű magánokirattal egyenértékű joghatással bír.

 

  Bővebb információ:

  Amennyiben szeretne bővebb tájékoztatást kapni munkatársunktól, kérjük töltse ki az alábbi ürlapot

  Név (kötelező)

  E-mail cím (kötelező)

  Telefonszám

  Üzenet

  Direkt Marketing nyilatkozat:
  Hozzájárulok direkt marketing célú megkereséshez

  Adatkezelési tájékoztató nyilatkozat:
  Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem

  captcha
  Kérjük írja be a fent látható kódot: